Kredyt we franku- unieważnienie i


Po tym jak kurs waluty szwajcarskiej drastycznie poszedł w górę polskie wymiary sprawiedliwości zostały zasypane pozwami w sprawach odstąpienia od umowy kredytu. Kancelarie Prawnicze – Kredyty Frankowe.
Bowiem kredyt we franku wpędził w długi bardzo liczną grupę osób. Na pozór była to sytuacja trudna, wydawać by się mogło, że bez wyjścia, co wzbudziło zainteresowanie prasy, mediów, a na końcu także kancelarii prawnych.
Z uwagi na tak dużą liczbę pokrzywdzonych zostały znalezione i wprowadzone w życie dwa możliwe rozwiązania. Oczywiście oba zorientowane na korzyść kredytobiorcy.
Pierwszym z nich było częściowe rozwiązanie umowy z bankiem. Zazwyczaj pozew wniesiony do sądu w tej sprawie rozpatrywany był pozytywnie, co niosło dla kredytobiorcy szereg korzyści. Należały do nich obniżenie raty czy wydłużenie okresu obligującego do spłaty.
Drugą możliwością było bardzo popularne wówczas „odfrankowanie”. Prawnik mógł zażądać wyłączenie kilku punktów z umowy między bankiem a kredytobiorcą, które działały na niekorzyść pokrzywdzonego. Wówczas pozwana instytucja finansowa po odpowiednim przeliczeniu zobowiązana była do zwrotu nadpłaconych rat oraz umożliwienia spłaty kredytu w polskich złotych.

Polecane: Obiady Poznań.